Articles

Renowacja i hydroizolacja zawilgoconych budynków
 

Stosowane w budownictwie materiały budowlane mają przeważnie strukturę porowatą. W wyniku braku albo nieprawidłowo wykonanej hydroizolacji są one narażone na zawilgocenie, a w konsekwencji na uszkodzenie wynikające z działania rozpuszczonych w wodzie soli lub  mikroorganizmów rozwijających się na zawilgoconych powierzchniach. Zawilgocone i zagrzybione konstrukcje budowlane stanowią poważne zagrożenie nie tylko dla samej budowli, ale przede wszystkim dla zdrowia człowieka. Istnieje kilka sposobów, dzięki którym można przeprowadzić renowację uszkodzonej w ten sposób izolacji. 

 

hydroizolacja

 

Izolacja pozioma: metody mechaniczne

Metody mechaniczne polegają na wykonaniu nowej izolacji poziomej między warstwami istniejącego muru. Wymaga to pewnych ingerencji w konstrukcję, co wiąże się z ryzykiem powstania rys i spękań. Metody te mogą doprowadzić do naruszenia statyki ściany, dlatego potrzebują fachowego nadzoru. Wielką ich zaletą jest wysoka skuteczność, lecz zastosowanie ograniczone jest wymaganą znaczną przestrzenią roboczą. Nie sprawdzają się w murach o nieregularnych spoinach.

 

Izolacja pozioma: metody chemiczne i iniekcyjne

Ograniczenia i pracochłonność metod mechanicznych doprowadziły do rozwoju i wzrostu popularności metod chemicznych. Polegają one na wprowadzeniu w mur przez nawiercone otwory środka chemicznego (iniektu), który, rozchodząc się w murze, prowadzi do powstrzymania ruchu wody dzięki zmniejszeniu (zamknięciu) światła kapilar i/lub dzięki zjawisku hydrofobowości (niezwilżalności). Metoda ta wymaga znacznie mniejszych nakładów pracy, jest więc relatywnie tańsza. Lista stosowanych preparatów iniekcyjnych jest bardzo długa, jednak zdecydowanym liderem pod względem skuteczności są koncentraty mikroemulsji silikonowych (SMK).

 
IZOHAN wodochron W

Koncentraty emulsji silikonowej

Są to jedne z najnowocześniejszych i najskuteczniejszych preparatów iniekcyjnych. Ich cechą szczególną jest bardzo niska lepkość i mały promień cząsteczek (ok. 10-9; do 10-10 m), który jest o rząd mniejszy niż w pozostałych preparatach iniekcyjnych. Do zalet SMK należą m.in.:

 
skuteczna penetracja muru,
  duża głębokość wnikania i dobre rozprowadzanie materiału w przegrodzie,
  nadawanie podłożu właściwości hydrofobowych
  działanie nawet przy dużym stopniu zawilgocenia.
 

W ofercie firmy IZOHAN znajduje się doskonały koncentrat mikroemulsji silikonowej IZOHAN WODOCHRON W, skuteczny podczas wykonywania izolacji przeciw wodzie podciąganej kapilarnie.

 

Izolacja pionowa: izolacja od zewnątrz

Klasycznym i najwłaściwszym rozwiązaniem izolacji pionowej jest nałożenie warstw hydroizolacyjnych po zewnętrznej stronie ścian. Wymaga to oczywiście odsłonięcia ścian fundamentowych, co wiąże się z kosztami prac ziemnych. Czasem przeprowadzenie wykopów jest i tak konieczne, np. ze względu na potrzebę inspekcji fundamentów. Ponieważ powierzchnia ścian poddawanych renowacji jest zwykle nierówna i zarysowana, wykorzystane materiały muszą być zdolne do mostkowania rys i elastyczne (np. IZOHAN EKO 2K). Nie można zapominać, że aby zawilgocone ściany wyschły, musimy zapewnić im zdolność oddawania wilgoci, dlatego izolacja powinna cechować się wysoką dyfuzyjnością pary wodnej. Bardzo dobrze w tych warunkach sprawdzają się mikrozaprawy uszczelniające. Możliwe jest także wykorzystanie dyspersyjnych materiałów bitumicznych (IZOHAN WM).

 
Produkty IZOHAN, pomocne przy wykonywaniu izolacji pionowej zewnętrznej, zostały zawarte w systemie renowacji zawilgoconych fundamentów.

Izolacja pionowa: izolacja wannowa

W przypadku renowacji często zdarza się, że nie ma możliwości przeprowadzenia prac ziemnych. Spowodowane to bywa brakiem dostępu (np. ze względu na przybudówki) lub nieopłacalnością. Stosuje się wówczas izolacje typu wannowego. Warstwy hydroizolacyjne nałożone na wewnętrzną stronę ściany podlegają innym obciążeniom niż w klasycznym rozwiązaniu. Woda napiera od wewnątrz muru, dążąc do oderwania izolacji od ściany. Zastosowane środki izolacyjne muszą być przystosowane do negatywnego ciśnienia wody. W takich warunkach bardzo dobrze sprawdzają się jednoskładnikowe mikrozaprawy uszczelniające (np. IZOHAN EKO 1K). Są kompatybilne z mineralnymi podłożami i uzyskują na nich bardzo dobrą przyczepność. Osiągają zwykle wytrzymałość na odrywanie rzędu 1,5–3,0 MPa.

 
hydroizolacja zawilgoconych budynków
 
Date of publication: June 19, 2017