Powrót do spisu artykułów

Radon – jak chronić się przed rakotwórczym działaniem promieniotwórczego pierwiastka?
Czym jest radon?
 

radon
Radon  to najcięższy gaz szlachetny, jest bezbarwny, bezwonny, i pozbawiony smaku. To jedyny gazowy pierwiastek promieniotwórczy. Powstaje w wyniku rozpadu radu (Ra-226), który z kolei jest jednym z produktów rozpadu uranu (U-238).
 
Radon charakteryzuje się wysoką mobilnością, ponieważ niemal nie wchodzi w reakcje z innymi pierwiastkami w przyrodzie. Naturalnie przedostaje się do atmosfery m.in. z gleby, wód gruntowych i rzek, szczególnie w okolicach ujścia wód kopalnianych. Do pomieszczeń mieszkalnych radon może również przenikać w wyniku rozpadu pierwiastków promieniotwórczych w materiałach budowlanych oraz gazu ziemnego stosowanego w budynkach.

 

Jakie zagrożenia niesie radon?

 

radon
Wysokie stężenie radonu i jego pochodnych zwiększa ryzyko zachorowalności na nowotwory, szczególnie na raka płuc. Promieniowanie alfa, powstałe w trakcie rozpadu pierwiastka, może negatywnie oddziaływać na komórki w organizmie człowieka i zmieniać je w rakotwórcze. Ponadto, produkty rozpadu radonu wiążą się z obecnymi w powietrzu pyłami i osadzają się na błonie śluzowej nosa, gardła, krtani oraz w płucach – stwarzając zagrożenie choroby nowotworowej.

Według raportów Światowej Organizacji Zdrowia radon to najgroźniejszy czynnik powodujący raka płuc dla osób niepalących, a drugi dla palaczy tytoniu. Radon wpływa także na rozwój nowotworów krtani, tchawicy i  jamy ustnej. Według WHO do 14% nowotworów płuc na świecie jest wywołanych właśnie przez radon.
 

 

W jaki sposób radon dostaje się do budynków?

 

radonZagrożenie radonem występuje w pomieszczeniach zamkniętych, w znakomitej większości w budynkach mieszkalnych. Paradoksalnie, to właśnie we własnych domach jesteśmy narażeni na największe niebezpieczeństwo. Śmiercionośny pierwiastek w 80% dostaje się do obiektów z gruntu przez wadliwą izolację fundamentów.
 
Pomimo faktu, że radon jest cięższy od powietrza, dość łatwo przedostaje się do pomieszczeń mieszkalnych na skutek dyfuzji i konwekcji. Powietrze wewnątrz budynku jest cieplejsze i lżejsze, w związku z czym ciśnienie wewnątrz jest o kilka paskali mniejsze niż na zewnątrz. Wskutek tego zachodzi tzw. efekt kominowy: powietrze unosi się, wysysając radon z pęknięć wylewki betonowej na posadzkach, uszkodzeń fundamentów i ścian, a także nieszczelności przy przejściach instalacji wodno-kanalizacyjnej przez przegrody budowlane. W ten sposób trujący gaz trafia do wyższych kondygnacji i innych pomieszczeń budynku.

 

Normy prawne.

 

Światowa Organizacja Zdrowia uznaje radon jako jeden z głównych czynników kancerogennych i  rekomenduje przestrzeganie  wartości do 100 Bq*/m3 jako średnioroczne stężenie radonu w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.     
Dyrektywa Unii Europejskiej (2013/59/EURATOM) obliguje kraje członkowskie do wprowadzenia przepisów krajowych najpóźniej do 6 lutego 2018 roku i ustanawia poziom referencyjny średniego rocznego stężenia radonu nie wyższy niż 300 Bq*/m3.
* Bq (bekerel) – jednostka miary aktywności promieniotwórczej

 

Krajowy plan działania na rzecz radonu.

 

Aby jak najskuteczniej ochronić społeczeństwo przed szkodliwym wpływem radonu, należałoby zaprojektować, a następnie wprowadzić w życie, ogólnokrajowy, kompleksowy plan strategiczny.


Plan ten powinien zawierać m.in.:  
•    określenie dopuszczalnego poziomu odniesienia średniego rocznego stężenia radonu.
•    strategię ograniczenia ekspozycji na radon w budynkach mieszkalnych.
•    strategię ułatwienia działań naprawczych w istniejących budynkach.
•    strategię służącą prowadzeniu badań w zakresie stężenia radonu.
•    strategię podniesienia świadomości społecznej.
•    długoterminowe cele w zakresie ograniczenia zagrożenia nowotworem płuc.

 

Jak się chronić przed radonem?

 

radon
Najefektywniejsze i najrozsądniejsze są działania podejmowane już na poziomie projektowania i budowy budynku. IZOHAN stworzył gamę produktów do izolacji ścian fundamentowych, piwnicznych oraz posadzek na gruncie, które stanowią barierę uniemożliwiającą przedostawanie się rakotwórczego gazu do pomieszczeń. Uszczelnienie wszystkich podziemnych części budowli przy zachowaniu ciągłości izolacji, uniemożliwia przedostanie się radonowi do wnętrza budynku.
 
Jeśli chcemy zadbać o zdrowie we wybudowanym już domu, to podstawową czynnością przeciwdziałającą gromadzeniu się i rozkładowi radonu jest częste wietrzenie pomieszczeń, ze szczególnym naciskiem na najniższe kondygnacje i piwnice.

 

Produkty antyradonowe w ofercie IZOHAN

 

W ofercie firmy znajduje się aż 9 produktów  przebadanych przez specjalistów z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk i mających zastosowanie przy izolacji ścian fundamentowych oraz piwnicznych, a także, dzięki posiadanym atestom higienicznym, można je stosować do izolacji posadzek na gruncie.

 

radon

IZOHAN WM –  jednoskładnikowa masa hydroizolacyjna typu PMBC (KMB),

IZOHAN WM 2K – dwuskładnikowa masa hydroizolacyjna typu PMBC (KMB),

IZOLMAT BIT V60 S4,0 – papa zgrzewalna podkładowa niemodyfikowana,

IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 – papa zgrzewalna podkładowa wysokomodyfikowana SBS-em,

IZOLMAT PLAN aquastoper® Al – papa wysokomodyfikowana z paskiem uszczelniającym samoklejącym,

IZOLMAT V60 S4,0 Al – papa zgrzewalna podkładowa z wkładką aluminiową,

IZOLMAT V60 S3,5 Al – papa zgrzewalna podkładowa z wkładką aluminiową,

NEXLER Standard 35 – papa zgrzewalna podkładowa niemodyfikowana,

IZOLMAT BIT G200 S4,0 – papa zgrzewalna podkładowa niemodyfikowana.

 

 


 

Folder informacyjny dotyczący produktów antyRadonowych DO POBRANIA

 

Jeśli macie Państwo wątpliwości dotyczące Radonu, z chęcią je rozwiejemy.
Zapytania prosimy kierować drogą emailową na adres: info@izohan.pl

 Źródła:

1.    Wywiad dr. hab. Krzysztofa Kozaka, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
2.    Aleksandra Pelczarska; Radon w środowisku człowieka: pochodzenie i stężenie, metody pomiarowe , zagrożenie
3.    http://www.radon.itj.edu.pl
4.    http://chemfan.pg.gda.pl/Publikacje/Radon.html
5.    Radiologiczny Atlas Polski, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

 

Data publikacji: 12 kwietnia 2017